Jak pracuję

I etap - Określamy cel

Precyzuję oczekiwania klienta co do rezultatu, procesu, czasu trwania i budżetu.

II etap  

Przedstawiam propozycję współpracy wraz z wyceną.
III etap - Realizacja

To proces, cykl około 6-8 sesji, który metodycznie prowadzi do realizacji celu.

IV etap - Ewaluacja

Sprawdzam jakie osiągnąłeś/aś rezultaty.

Ty decydujesz czy proces został zakończony sukcesem, a Twój cel zrealizowany.