Czym jest coaching 

To sposób zadawania pytań  tak, żebyś zrozumiał, w jakim momencie jesteś, jak wygląda Twoja rzeczywistość, do czego dążysz i czego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele:

Praca z pytaniami.

Świadome kierowanie uwagi na cele.

Koncentracja na rozwiązaniach.

Chęć zmiany – świadome zaangażowanie klienta.

 

EFEKTYWNOŚĆ W COACHINGU W LICZBACH WG. BADAŃ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ICF

 

Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi motywację. Zwrot z inwestycji (ROI) w coaching jest imponujący.

Skuteczność coachingu potwierdzają m.in. badania* opublikowane w 2009r. przez International Coach Federation, w których wzięło udział 2165 osób z 64 krajów. W tym badaniu klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

 • pewność siebie (80%)
 • związki (73%)
 • kompetencje komunikacyjne (72%)
 • kompetencje interpersonalne (71%)
 • wydajność w pracy (70%)
 • równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)
 • zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
 • rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
 • organizacja życia osobistego (61%)
 • zarządzanie firmą (61%)
 • zarządzanie czasem (57%)
 • efektywność zespołów (51%)

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

 

Zwrot z inwestycji w coaching

 • 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
 • prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
 • średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

Coaching jest efektywny, bo pozwala na szybszą i większą skuteczność w doskonaleniu nowych zachowań i umożliwia wdrażanie realnych zmian. To inwestycja w rozwój, która przynosi wymierne korzyści. Przy wsparciu coacha zespoły zaczynają myśleć bardziej kreatywnie i patrzeć na sytuację z szerszej perspektywy. W rezultacie wysuwają o wiele więcej przydatnych i nowatorskich pomysłów, a to pomaga im szybciej poprawić wyniki.